İlk Bilgisayar Ne Zaman Nerede Yapıldı

İlk bilgisayar ne zaman nerede yapıldı, ilk bilgisayarın resimleri, teknik özellikleri, ağırlığı gibi çeşitli bilgilere değineceğiz.

İlk Bilgisayar

İlk Bilgisayar: Bilgi Çağının Başlangıcı

Bilgisayarlar, günümüzün vazgeçilmez teknolojik araçlarından biridir. Ancak, bu karmaşık makinelerin tarihine bakıldığında, ilk bilgisayarın nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair bir dizi önemli gelişme görülmektedir. Bilgisayar tarihinin temel taşlarından biri, bilgi işleme yeteneklerini içeren ve modern bilgisayarların öncüsü olan ilk cihazın yaratılmasıdır.

YouTube video

İlk Bilgisayarın Doğuşu: Analitik Makine

İlk bilgisayar olarak kabul edilen cihaz, İngiliz matematikçi ve mucit Charles Babbage tarafından 19. yüzyılın ilk yarısında tasarlanan Analitik Makine’dir. 1837’de ortaya atılan bu fikir, bilgisayar bilimlerinin öncülerinden biri olarak kabul edilen Babbage’in zihninde şekillenmeye başladı. Analitik Makine, temel matematiksel hesaplamaları gerçekleştirebilen, bellek ve kontrol birimlerini içeren mekanik bir cihaz olarak tasarlanmıştı.

Ancak, Babbage’in Analitik Makine’yi tamamlaması ve inşa etmesi mümkün olmadı. Mekanik parçaların karmaşıklığı ve zamanın teknolojik sınırlamaları, bu muazzam projenin tamamlanmasını engelledi. Ancak, Analitik Makine’nin tasarımı, bilgisayarların temel prensiplerini içeriyordu ve bu nedenle bilgisayar tarihindeki önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilmektedir.

İlk Elektronik Bilgisayar: ENIAC

İlk pratik ve çalışabilir elektronik bilgisayar, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirildi. Elektronik Numerical Integrator and Computer (ENIAC), 1946 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde John W. Mauchly ve J. Presper Eckert tarafından inşa edildi. ENIAC, termodinamik hesaplamalar ve topçu ateş kontrolü için kullanılmak üzere tasarlanmış bir bilgisayar olarak hizmet verdi.

ENIAC, vakum tüplerini kullanarak hesaplamaları gerçekleştiren ilk bilgisayar olarak tarihe geçti. Ancak, ENIAC’ın büyük boyutu, yüksek enerji tüketimi ve sınırlı programlanabilirlik özellikleri, daha sonraki bilgisayarların gelişiminde yeni yöntemlerin ve teknolojilerin araştırılmasına yol açtı.

Bilgi Çağının Başlangıcı

İlk bilgisayarın evrimi, bilgi işleme teknolojilerindeki devrimin başlangıcını işaret eder. Analitik Makine ve ENIAC gibi tarihi bilgisayarlar, modern bilgisayarların temellerini atmış ve bugünkü teknolojik gelişmelerin kapılarını açmıştır. Bu bilgisayarların geliştirilmesi, bilgi işleme kapasitesini artırmak ve yeni uygulamalar için temel oluşturmak amacıyla devam etmiştir. Dolayısıyla, ilk bilgisayarın ortaya çıkışı, bilgi çağının başlangıcını simgeler ve teknolojinin bugünkü haliyle nasıl bir evrim geçirdiğini anlamak için önemli bir döneme işaret eder.

İlk Bilgisayar Teknik Özellikleri

İlk bilgisayarın teknik özellikleri, geliştirildikleri dönemin teknolojik sınırlamaları ve bilgisayar biliminin henüz emekleme aşamasında olduğu gerçeği göz önüne alındığında oldukça farklıydı. İki önemli örnek olan Charles Babbage’in Analitik Makine’si ve ENIAC’ın teknik özelliklerine bakalım:

Analitik Makine (Charles Babbage, Tasarım: 1837-1842)

Analitik Makine

Mekanik Hesaplama: Analitik Makine’nin temel özelliği, mekanik parçalar aracılığıyla matematiksel hesaplamaları gerçekleştirebilmesiydi. Babbage, diferansiyel ve integral hesaplamaları içeren karmaşık matematiksel işlemleri gerçekleştirebilmek amacıyla bu mekanizmayı tasarlamıştı.

Bellek ve Programlama: Analitik Makine, içinde işlem yapılacak verileri depolamak ve programları yönetmek için bir bellek sistemine sahipti. Babbage, bu makinenin programlanabilir olmasını sağlamak için delikli kartlar kullanmayı öngörmüştü. Bu, makinenin farklı hesaplamalar için programlanabilir olmasını sağlayacaktı.

Çok Amaçlı Hesaplama: Analitik Makine, farklı matematiksel problemleri çözebilmek için genel amaçlı bir hesaplama makinesi olarak tasarlanmıştı. Bu özellik, makinenin geniş bir uygulama yelpazesi içinde kullanılabilmesini amaçlıyordu.

Ancak, Babbage’in Analitik Makine’yi tamamlaması mümkün olmadı ve mekanik parçaların karmaşıklığı nedeniyle proje hayata geçirilemedi.

ENIAC (John W. Mauchly ve J. Presper Eckert, İnşa: 1943-1946)

ENIAC

Elektronik Tabanlı İşleme: ENIAC, vakum tüplerini kullanarak elektronik hesaplama yeteneklerine sahipti. Bu, önceki mekanik tabanlı sistemlerin aksine daha hızlı ve daha güçlü hesaplamalar yapabilme olanağı sağladı.

Büyük Boyut ve Ağırlık: ENIAC, 30 ton ağırlığındaydı ve büyük bir odanın tamamını kaplıyordu. Toplamda 17.468 vakum tüpü içeriyordu. Bu, ENIAC’ın fiziksel büyüklüğünü ve enerji ihtiyacını gösteren önemli bir özelliktir.

Programlanabilirlik: ENIAC, programlarını değiştirmek için bağlantılarını elle değiştirmek zorunda kalıyordu. Ancak, bu, bilgisayarın temel bir programlanabilirlik özelliğine sahip olduğunu gösteriyordu. ENIAC’ın farklı hesaplamalar yapabilmesi, askeri hesaplamalardan bilimsel araştırmalara kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunuyordu.

İlk bilgisayarlar, günümüz standartlarına göre oldukça sınırlıydı, ancak bu makineler bilgisayar biliminin ve teknolojisinin temelini atmış ve daha sonraki nesil bilgisayarların gelişimine ilham kaynağı olmuştur.

Yorum yapın