İşveren Çalışanın Bilgisayarını İzleyebilir Mi?

İşveren çalışanın bilgisayarını izleyebilir mi? Konusunu gündeme getirmek, tartışmak bile can sıkıcı bir durum. Ancak herkesin yaşayabileceği bir konu, örnek mahkeme kararı ve kısa bilgiler paylaştık.

Türkiye’de, işverenlerin çalışanların bilgisayarlarını izleme konusundaki yetkileri ve sınırları, yasal düzenlemeler ve kişisel gizlilik hakları gibi faktörlere bağlıdır.

Günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte iş yerlerindeki dijital güvenlik ve izleme konuları da önem kazanmaktadır.

İşveren Çalışanın Bilgisayarını İzleyebilir Mi

Türkiye’de işverenler, belirli koşullar altında çalışanların bilgisayarlarını izleme hakkına sahip olabilirler. Ancak, bu haklar belirli yasalara ve genel iş hukuku prensiplerine uygun olarak kullanılmalıdır. İşverenlerin çalışanların bilgisayarlarını izleme yetkisi, genellikle işin gereklilikleri, işyeri politikaları ve kişisel gizlilik hakları gibi faktörlere bağlıdır.

İşverenlerin Çalışanların Bilgisayarlarını İzleme Yetkisi: Türkiye Örneği

Türk İş Kanunu’nun 75. maddesi, işverenin işyerinde iş güvenliği ve işçinin işini yapabilmesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu belirtir. Bu kapsamda, işverenler iş yerindeki bilgisayar sistemlerini güvenlik amaçlı izleyebilir ve denetleyebilirler. Ancak, bu izlemenin amacı iş yerinin güvenliğini sağlamak ve iş süreçlerini izlemek olmalıdır; çalışanların kişisel gizlilik haklarına müdahale etmek değil.

Ayrıca, Türkiye’de kişisel verilerin korunması konusunda da yasal düzenlemeler bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin belirli ilkeleri ve kuralları belirler. İşverenler, çalışanların kişisel verilerini korumakla yükümlüdürler ve bu kapsamda bilgisayar izleme faaliyetlerini gerçekleştirirken kişisel verilerin korunmasına özen göstermelidirler.

Türkiye’de işverenlerin çalışanların bilgisayarlarını izleme yetkisi olduğu gibi, bu izlemenin sınırları da belirlenmiştir. İşverenlerin, çalışanların mahremiyetini ve kişisel gizlilik haklarını korumak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Ayrıca, izleme faaliyetleri açık ve şeffaf bir şekilde belirtilmeli ve çalışanların bu faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.

Kısacası, Türkiye’de işverenlerin çalışanların bilgisayarlarını izleme yetkisi bulunmaktadır, ancak bu yetki belirli koşullara ve yasal düzenlemelere tabidir. İşverenlerin bu yetkiyi kullanırken çalışanların kişisel gizlilik haklarına saygı göstermeleri ve yasalara uygun davranmaları önemlidir. Ayrıca, çalışanların bilgilendirilmesi ve izleme faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, iş yerinde güvenli bir ortamın sağlanması açısından önem taşır.

Örnek Karar:

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’ne göre; İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkündür. Ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır. İşçinin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmelidir.

Hal böyle iken, somut olayda işverence gizlice izleme neticesinde elde edilen bilgilerin haklı fesih sebebi olarak ileri sürülmesinin mümkün olmadığı kabul edilmelidir.

İşveren Çalışanın Bilgisayarını İzleyebilir Mi

“İşveren Çalışanın Bilgisayarını İzleyebilir Mi?” üzerine 5 yorum
  1. İşveren çalışanın bilgisayarından yasa dışı işler yapıp yapmadığını iş harici özel islerle abartılı derecede uğraştığını inceleyebilir bence. Bilgisayarı iş vermiş işveren

    Yanıtla
Yorum yapın