Kurumsal Kimlik Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik, bir şirketin veya kurumun dış dünyaya yansıttığı görsel ve sözlü unsurların bütünüdür. Bu unsurlar, şirketin logosu, renkleri, yazı tipi, marka mesajı, ses tonu, kurumsal dil ve diğer tanımlayıcı öğeleri içerir. Kurumsal kimlik, bir şirketin tanıtımını yapmak, marka imajını oluşturmak ve tutarlılık sağlamak için kullanılır.

Kurumsal Kimlik Nedir ve Nasıl Oluşturulur

Kurumsal kimlik oluşturulurken aşağıdaki adımlar genellikle izlenir:

Marka Analizi ve Stratejisi Belirleme

Şirketin misyonunu, vizyonunu, hedef kitlesini, rekabet avantajlarını ve diğer stratejik unsurlarını anlamak için kapsamlı bir analiz yapılır. Buna göre marka stratejisi belirlenir.

Logo Tasarımı

Şirketin logosu, genellikle kurumsal kimliğin temel unsuru olarak kabul edilir. Logo, şirketin kimliğini simgeler ve genellikle basit, etkileyici ve özgün olmalıdır. Profesyonel bir tasarımcı ile çalışarak logo tasarlanır.

Renk Seçimi

Renkler, markanın duygusal ve psikolojik bağlantılar kurmasına yardımcı olur. Şirketin kimliğine uygun renkler seçilir ve bu renkler markanın tüm iletişim materyallerinde kullanılır.

Yazı Tipi ve Tipografi

Kurumsal kimlik için belirli bir yazı tipi veya tipografi seçilir. Bu yazı tipi, markanın karakterini ve tarzını yansıtmalıdır. Genellikle, başlık, alt başlık ve gövde metinleri için farklı yazı tipleri kullanılır.

Marka İletişim Stratejisi

Markanın iletişim tarzı belirlenir. Hangi tonun kullanılacağı, hangi dilin tercih edileceği, hangi platformlarda nasıl bir varlık gösterileceği gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Görsel ve Sözlü İletişim Materyalleri

Kurumsal kimliğin bir parçası olarak, şirketin kartvizitleri, broşürleri, web sitesi, sosyal medya profilleri, reklam materyalleri ve diğer iletişim araçları hazırlanır.

Tutarlılık ve Süreklilik

Kurumsal kimlik, tutarlılık ve süreklilik ilkesine dayanır. Bu nedenle, markanın her iletişim aracında aynı temel unsurların kullanılması önemlidir. Bu, markanın tanınabilirliğini artırır ve güvenilirlik sağlar.

Kurumsal kimlik oluşturma süreci, profesyonel destek alınarak ve dikkatli planlama yapılarak gerçekleştirilmelidir.

YouTube video

Yorum yapın